het Compliancekantoor

Algemene Voorwaarden

Alle diensten worden verricht op basis van een schriftelijke opdrachtbevestiging, gesloten met Compliancekantoor B.V. waarop onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In deze voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen.

/Voorwaarden