het Compliancekantoor

Artikelen

Gifpil of bescherming maatschappelijk verkeer?

Gifpil of bescherming maatschappelijk verkeer?

12/11/2017 Uitkomsten van interne of externe reviews kunnen de accountantsorganisatie voor lastige dilemma's stellen over retrospectief herstel van controlewerkzaamheden of het '...

Lees verder
Oorzakenanalyse bij accountantsorganisaties

Oorzakenanalyse bij accountantsorganisaties

10/04/2017 Het belang van een grondige oorzakenanalyse van geconstateerde tekortkomingen bij (wettelijke) controleopdrachten wordt steeds meer onderkend. In een oorzakenanalyse o...

Lees verder
Letten op kwaliteit voorkomt kat in de zak

Letten op kwaliteit voorkomt kat in de zak

09/11/2012 Bij bedrijfsovernames of fusies van accountantskantoren wordt vrijwel altijd een due diligence-onderzoek uitgevoerd. Toch blijkt dat de overnemende partij vaak niet of...

Lees verder
Fragiel evenwicht tussen verschillende toezichthouders

Fragiel evenwicht tussen verschillende toezichthouders

26/10/2012 Vorige maand maakte de AFM bekend ook met de NBA in zee te gaan. Net als enkele jaren geleden met SRA sloot de AFM met de NBA een samenwerkingsconvenant, waarbij het d...

Lees verder
Einde aan het gesteun en gekreun in de accountancy: Schrappen en polijsten binnen je commodities

Einde aan het gesteun en gekreun in de accountancy: Schrappen en polijsten binnen je commodities

13/04/2012 Het gaat niet meer zo goed in de accountancy. Een understatement. Elk accountantskantoor in Nederland heeft in meerdere of mindere mate te maken met omzetdaling, drukk...

Lees verder
Retrospectief herstel controle en intrekken controleverklaring soms bittere noodzaak

Retrospectief herstel controle en intrekken controleverklaring soms bittere noodzaak

20/09/2011 Retrospectief herstel controle en intrekken controleverklaring soms bittere noodzaak

Lees verder
Een effectieve OKB is als een 'betadinezalf' pleister op de wond

Een effectieve OKB is als een 'betadinezalf' pleister op de wond

20/05/2011 De opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) wordt in het algemeen als een belangrijke waarborg van kwaliteit van controles gezien. De wet- en regelgevers hebben da...

Lees verder
Controleplicht niet nageleefd

Controleplicht niet nageleefd

22/04/2011 Als de controleplicht niet wordt nageleefd, moet dit bij ontdekking hiervan in bepaalde gevallen worden hersteld.

Lees verder
Zijn de Big Four echt beter dan de rest?

Zijn de Big Four echt beter dan de rest?

11/03/2011 Het zijn met name de beursfondsen en de grotere ondernemingen in Nederland en daarbuiten, die een sterke voorkeur hebben voor de Big Four. Gaan we uit van recente publ...

Lees verder
De betaaldvoetbalsector wil een stevige accountant!

De betaaldvoetbalsector wil een stevige accountant!

18/06/2010 De huidige problematische financieĢˆle situatie van meerdere voetbalclubs bedreigt het imago van de hele bedrijfstak. Om nu te voorkomen dat het maatschappelijk draagvl...

Lees verder
Zet implementatietraject nieuwe controlestandaarden tijdig in gang!

Zet implementatietraject nieuwe controlestandaarden tijdig in gang!

26/02/2010 De nieuwe controlestandaarden hebben tot doel om meer duidelijkheid te geven aan controlerend accountants, hun toezichthouders en aan gebruikers van jaarrekeningen. De...

Lees verder

//Artikelen