het Compliancekantoor

Privacy Verklaring

Artikel 1: Algemeen
De website: www.compliancekantoor.nl en www.bureauvaktechniek.nl zijn eigendom van Compliancekantoor BV. Het Compliancekantoor houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Het Compliancekantoor bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Artikel 2: Gegevensverwerking
Het Compliancekantoor verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Het Compliancekantoor zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:

  • aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren;
  • indien Het Compliancekantoor hier wettelijk toe verplicht is;
  • ten behoeve van kwaliteitskeuringen van onze opleidingsactiviteiten *.

Tijdens onze dienstverlening met betrekking tot het verzorgen van opleidingen wordt er in sommige gevallen gevraagd naar uw persoonsgegevens. Deze omvatten bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, titulatuur en lidmaatschap nummer van beroepsorganisaties en worden gebruikt:

  • om de opleiding technisch mogelijk te maken;
  • om u inloggegevens te verstrekken voor deelname aan de opleiding;
  • om u na afloop van de opleiding via e-mail uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst om uw mening te vragen over de opleiding;
  • om de opleiding te evalueren;
  • voor administratieve doeleinden.

* Het Compliancekantoor heeft van de NBA erkenning gekregen als PE-instelling. Daarnaast is Het Compliancekantoor CEDEO-erkend. Genoemde instellingen voeren periodiek kwaliteitscontroles uit en benaderen daarvoor deelnemers van onze opleidingen. 

Artikel 3: Cookies
Het Compliancekantoor verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens verzamelt Het Compliancekantoor met behulp van een cookie, welke op uw harde schijf geplaatst wordt. Indien u dit wenst kunt u het accepteren van cookies in uw browser uitzetten.

Artikel 4: Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Artikel 5: Aanpassingen Privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 6: Vragen en informatie
Als u vragen heeft over de manier waarop Het Compliancekantoor met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@compliancekantoor.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan uw verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden.

/Privacy