het Compliancekantoor

Evaluatie kwaliteitsstelsel

Periodiek moet u als accountsantorganisatie het stelsel van kwaliteitsbeheersing evalueren en bepalen of aanpassingen noodzakelijk zijn.

Daarnaast kan het zo zijn dat de werkzaamheden die uw organisatie verricht, aanleiding vormen om het stelsel van kwaliteitsbeheersing direct op onderdelen aan te passen. Het Compliancekantoor kan snel inzicht bieden welke aanpassingen noodzakelijk zijn. Wij kunnen uw kwaliteitstelsel reviewen en samen met de compliance officer verbeteringen benoemen. Het komt ook voor dat wij pro-actief adviseren om het kwaliteitsstelsel aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit een door ons verrichte review van een dossier.

//Evaluatie kwaliteitsstelsel