het Compliancekantoor

Evaluatie kwaliteitsstelsel

Periodiek moet u als accountsantorganisatie het stelsel van kwaliteitsbeheersing evalueren en bepalen of aanpassingen noodzakelijk zijn. Het stelsel van kwaliteitsbeheersing bevat procedures, beschrijvingen en standaarden die ten doel hebben de naleving door de accountantsorganisatie te waarborgen van de toepasselijke regels.

Drie belangrijke waarborgen binnen dit stelsel van kwaliteitsbeheersing zijn de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB), het intern kwaliteitsonderzoek (IKO) en de oorzakenanalyses. Naast wijzigingen in wet- en regelgeving kan een wijziging in de dienstverlening van uw organisatie, aanleiding vormen om het stelsel van kwaliteitsbeheersing direct op onderdelen aan te passen. Het Compliancekantoor kan snel inzicht bieden welke aanpassingen noodzakelijk zijn. Wij kunnen uw kwaliteitstelsel beoordelen en (samen met de compliance officer) verbeteringen benoemen. Het komt ook voor dat wij pro-actief adviseren om het kwaliteitsstelsel aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit een door ons verrichte review van een dossier.

Interesse in een van onze diensten? Laat dan een bericht achter, we gaan graag met u in gesprek: Neem contact op

//Evaluatie kwaliteitsstelsel