het Bureau Vaktechniek

Opleidingen & coaching

Op de hoogte zijn en blijven van nieuwe wet- en regelgeving is een uitdaging voor accountants. Om kwalitatief goede controleopdrachten uit te voeren zal de accountant op de hoogte moeten blijven van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Wij bieden verschillende mogelijkheden voor opleidingen & coaching op het gebied van externe verslaggeving en audit & assurance. Het Compliancekantoor heeft van de NBA erkenning gekregen als PE-instelling. De uren van gevolgde cursussen en opleidingen van Het Compliancekantoor gelden daarom als gecertificeerde uren in het kader van de Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE). Daarnaast is Het Compliancekantoor CEDEO-erkend.

 

      

//Opleidingen & coaching