het Compliancekantoor

Als beleidsbepaler, compliance officer of externe accountant heeft u een grote verantwoordelijkheid en een uitdagende taak.

Elke assurance-opdracht zal namelijk kwalitatief goed uitgevoerd moeten worden. Hierbij zijn de ogen van het publiek, de media, de toezichthouders en uw opdrachtgever continu op u gericht terwijl u in een commerciële omgeving actief bent.

U wilt weloverwogen afwegingen maken, wet- en regelgeving adequaat interpreteren en doorlopend voldoen aan de kwaliteitseisen. Het Compliancekantoor helpt u hierbij. Wij ondersteunen accountantsorganisaties op het gebied van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen, interne kwaliteitsreviews, compliance en toezichtonderzoeken. Op het gebied van vaktechniek ondersteunen wij externe accountants en hun teamleden met consultaties, handreikingen en opleidingen.